Ple Ordinari, dijous 27 de maig per via telemàtica

Dilluns, 24 de maig de 2021 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/6

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinària del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous, dia 27 de maig, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

El Ple Municipal es podrà veure en directe a través del YouTube de l'ajuntament.

Ordre del dia:

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 4/2021 de data 25 de març de 2021.
3. Expedient 698/2021 Proposta d'Acord per l'Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024.
4. Expedient 801/2021. Proposta al Ple corresponent a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Climent al pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
5. Expedient 455/2021. Proposta d'Acord per aprovar la denominació del Torrent de Santa Cecilia del Municipi de Sant Climent del Llobregat.
6. Expedient 338/2021. Proposta d'acord relativa a l'aprovació de les Bases Reguladores per la convocatòria 2021 d'ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establiments comercials i empresarials de Sant Climent de Llobregat afectats per la crisi santària ocasionada per la Covid-19.
7. Expedient 796/2021. Moció presentada pel Grup Municipal de SOMERC-AM per declarar Sant Climent de Llobregat Municipi Amic de la lactància materna.
8. Expedient 794/2021. Moció del Grup Municipal de Gent x Sant Climent per la sol.licitud de la retirada dels pivots entre la plaça Lluís Companys i la plaça de la Vila.
9. Expedient 783/2021. Moció per declarar Sant Climent de Llobregat municipi antimonàrquic.
10.Expedient 782/2021. Moció de Mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió i, millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric a Sant Climent de Llobregat.
11.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dels núms. 102 a 199 de data 10 de març de 2021 a 12 de maig de 2021.
12.Donar compte del Decret d'Alcaldia 109/2021 de data 18 de març de 2021, sobre la delegació d'atribucions de caràcter instructor dels expedients relacionats amb l'ordenança municipal de civisme i convivència.
13.Donar compte del Decret d'Alcaldia 200/2021 referit a l'aprovació de la liquidació pressupostària de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
14. Informació alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Els precs i preguntes es poden dirigir al st.climent@diba.cat

Darrera actualització: 24.05.2021 | 13:09