Ple Ordinari, dijous 26 de novembre per via telemàtica

Dimarts, 24 de novembre de 2020 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2020/8

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinaria del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous dia 26 de novembre, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà a l'endemà de la sessió al Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 7/2020 de data 15 d’octubre de 2020.
3. Expedient 1732/2020. Procediment Genèric - Proposta d'acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per la conservació, manteniment i gestió dels jardins de la Font del Rector.
4. Expedient 1231/2018. Sancionador per Infracció Urbanística - Resolució d'al·legacions i proposta de sanció per la comissió d'una infracció urbanística a la Pl. Francesc Macià, 2 d'aquest municipi.
5. Expedient 1439/2019. Demarcacions Territorials - Proposta d'acord per aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Gavà, signada en data 22 de setembre de 2020.
6. Expedient 1023/2020. Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Climent de Llobregat.
7. Expedient 1562/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva- Proposta d'acord per aprovar les bases reguladores pels ajuts extraordinaris en execució del Pla de Suport i Dinamització Econòmica als professionals del sector de la restauració, comerç, serveis i empreses de Sant Climent de Llobregat, per finançar despeses necessàries per adaptar-se a la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.
8. Proposta d'acord per a l'aplicació dels increments salarials al personal de l'Ajuntament previstos al Reial Decret Llei 2/2020.
9. Expedient 1658/2020. Procediment Genèric - Proposta d'acord per aprovar la celebració de les Festes Locals per a l’any 2021 al municipi de Sant Climent de Llobregat.
10. Expedient 1728/2020. Procediment Genèric -Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i SOM-ERC per debatre en el ple de l'ajuntament de Sant Climent de Llobregat en relació amb la recentralització de la regulació catalana de serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament.
11. Expedient 1727/2020. Procediment Genèric- Moció per l'adhesió del municipi de Sant Climent de Llobregat a la carta alimentària de la Regió Metropolitana.
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 340/2020 fins al núm. 433/2020.
13. Donar compte de la tramesa telemàtica del 2on. i 3er. Trimestre 2020 de l'execució del pressupost i període mig pagament a proveïdors (PMP).
14. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 340/2020 fins al núm. 433/2020.
15. Donar compte de la tramesa telemàtica del 2on. i 3er. Trimestre 2020 de l'execució del pressupost i període mig pagament a proveïdors (PMP).
16. Informació d'Alcaldia.

Darrera actualització: 24.11.2020 | 13:54