Ple Ordinari, dijous 26 de gener de 2023

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2023/1

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 26 de gener a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

 

B A N

ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT
FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 26 DE GENER, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 11/2022 de data 22 de desembre de 2022.
2. Expedient 856/2022.Proposta per acordar la disponibilitat de l'ús de la coberta de l'equipament municipal a favor de l'AMB per la implantació del conveni de serveis energètics.
3. Expedient 107/2023. Procediment Genèric - Moció presentada pels grups de JXCAT-JUNTS, SOM-ERC I GXSC-CP de Sant Climent de Llobregat, per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per ajuntaments i entitats públiques. 
4. Expedient 97/2023. Procediment Genèric - Manifest presentat pels grups municipals de JXCAT-JUNTS i SOM-ERC d'adhesió al projecte transformador "Equipaments 2030: Responsables i Educadors".

ACTIVITAT DE CONTROL

5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 492/2022 al núm. 007/2023 entre les dates 14 de novembre de 2022 i fins al 9 de gener de 2023.

PRECS I PREGUNTES

6. Informació d’Alcaldia.
 

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament.
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 23 de gener de 2023

 

Darrera actualització: 23.01.2023 | 14:05