Ple Ordinari, dijous 25 de novembre

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 08:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/11

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Municipal, que s’ha de celebrar dijous, dia 25 de novembre a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l'edifici Consistorial.

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 25 DE NOVEMBRE, A LES 19:00 HORES, A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 9/2021 de data 28 d’octubre de 2021.
2. Expedient 1140/2021. Procediment Genèric – Proposta d’acord per aprovar definitivament el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Climent.
3. Expedient 1678/2021. Procediment Genèric – Proposta d’acord per aprovar la celebració de les festes locals per a l’any 2022 al municipi de Sant Climent de Llobregat.
4. Expedient 1570/2021. Proposta d’acord per la signatura del nou Conveni de Col·laboració per la Cessió d’ús d’un Terreny per a la Gestió d’Infraestructures de Telecomunicacions.
5. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: Votar la urgència de la Moció presentada pel Grup Municipal Junts per Cat, en nom de la Comissió “Amics de la gent gran de Sant Climent” per les necessitats reals de la gent gran a Sant Climent.
6. Expedient 1749/2021. Procediment Genèric – Moció de la Comissió “Amics de la gent gran de Sant Climent” per les necessitats reals de la gent gran a Sant Climent.

                                     PART DE CONTROL

7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 396/2021 de data 16 de setembre de 2021 fins al núm.473/2021 de data 10 de novembre de 2021.

                                            PRECS I PREGUNTES

8. Informació d’Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 22 de novembre de 2021

Darrera actualització: 22.11.2021 | 10:18