Ple ordinari, dijous 25 de maig de 2023

Dimarts, 23 de maig de 2023 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2023/5

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 25 de maig a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

BAN

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE - PRESIDENT
DE L'EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 25 DE MAIG, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'actes de les sessions anteriors núm. 03/2023 de data 30 de març de 2023 i núm. 04/2023 de data 2 de maig de 2023.

2. Expedient 1271/2022. Elaboració i Aprovació del Pressupost - Proposta de resolució de les al.legacions presentades i aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució i annex de personal per a l'exercici 2023.

ACTIVITAT DE CONTROL

3. Donar Compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 116/2023 al núm. 204/2023, signats entre les dates 16 de març de 2023 i el 12 de maig de 2023.

4. Expedient 164/2023. Tancament i Liquidació del Pressupost. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2022.

PRECS I PREGUNTES

5. Informació d’Alcaldia.

6. Precs i preguntes

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 22 de maig de 2023

Darrera actualització: 23.05.2023 | 13:39