Ple Ordinari, dijous 23 de juliol per via telemàtica

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 17:00

PLE MUNICIPAL   PL/2020/5

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinaria del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous dia 23 de juliol del 2020, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà a Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

  1. Donar validesa per part de secretaria a la Junta de Govern Local en format telemàtic. La Junta de Govern Local es realitza per mitjà del sistema Zoom.

  2. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors de data 28 de maig de 2020 i de 9 de juny de 2020.

  3. Expedient 1582/2019. Proposta d'acord per l'aprovació inicial del Pressupost Municipal, Bases d'Execució i Plantilla de Personal per l'exercici 2020,

  4. Expedient 2086/2019. Proposta d'Acord per aprovar el canvi de denominació del Camí de Can Camagriga, s/n pel de Plaça de l'1 d'octubre número 1 a l'alçada de la rotonda de les escoles del municipi de Sant Climent de Llobregat.

  5. Expedient 449/2020. Proposta d'Acord per aprovar la denominació de l'espai públic que serà conegut com a "Jardins de la Font del Rector" del municipi de Sant Climent de Llobregat.

  6. Expedient 1039/2020 - Proposta d'acord per aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal 25 que regula la taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol Municipal.

  7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 180/2020 fins al núm. 264/2020.

  8. Exp. 803/2020 -Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 199/2020 relatiu a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

  9. Exp. 597/2020.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.186/2020 relatiu a la modificació calendari fiscal i nova data de pagament dels rebuts no domiciliats de l’IBI en termini voluntari, degut a l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid-19.

Darrera actualització: 21.07.2020 | 21:04