Ple ordinari, 29 de juliol de 2021

Dimarts, 27 de juliol de 2021 a les 00:00

Ple ordinari del 29 de juliol a les 19 h

Ordre del dia

1.Donar validesa per part de secretaria al Ple en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.

2.Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 05/2021 de data 27 de maig de 2021

3.Expedient 1140/2021. Proposta d'aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

4.Expedient 1132/2021. Procediment Genèric. Proposta al Ple en relació a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la xarxa de biblioteques municipals (XBM), de la biblioteca ca l’Altisent.

5. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 278/2021 de data 1 de juliol de 2021pel que s'aprova la constitució de la Comissió Especial de Comptes

6.Raltificació del Decret d'Alcaldia núm. 277/2021 de data 1 de juliol de 2021 mitjançant el qual s'aprova la designació de membres de la Junta de Portaveus

7.Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 262/2021 de data 21 de juny de 2021 pel qual s'aprova inicialment el Projecte de Protecció del Marge Esquerra de la Riera de les Comes

8.Expedient 862/2021. Ratificació Modificació de Crèdit 16/2021- Transferència crèdit amb càrrec a fons de contingència- Responsabilitat patrimonial

9.Expedient 1131/2021. Proposta per Ratificar el Decret d'Alcaldia 284/2021 de 6 de juliol de 2021 d’aprovació de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal de Sant Climent de Llobregat

10.Moció presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya, SOM-ERC-AM i Regidor no adscrit de Suport al Correllengua 2021.

11.Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 200/2021 fins al núm. 287/2021

12.Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 260/2021 de data 18 de juny de 2021 sobre la modificació del 1r. Tinent d'Alcalde

13.Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 259/2021 de data 18 de juny de 2021 sobre la Modificació de membres del Consell de Govern Municipal

14.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 267/2021 de data 22 de juny de 2021 pel qual s'aprova la modificació del Cartipàs Municipal

15. Informació d'Alcaldia

16. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 27.07.2021 | 14:28