Ple Extraordinari i Urgent, divendres 18 de març de 2022

Dijous, 17 de març de 2022 a les 19:30

PLE MUNICIPAL   PL/2022/3

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari i Urgent, que s’ha de celebrar divendres, dia 18 de març a les 19:00 hores, per via telemàtica.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de youtube de l'Ajuntament. 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Donar validesa per part de secretaria al Ple en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2. Aprovar, si s'escau, la urgència en la convocatòria de la sessió del Ple de conformitat amb l’article 79 del Reial Decret 2568/1986.
3. Expedient 396/2022. Imposició i Ordenació de Tributos. Proposta d'acord per aprovar provisionalment la modificació de l'OOFF núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 2022.

                                     PART DE CONTROL

4. No s’inclou activitat de control.

                                         PRECS I PREGUNTES

5. No s'inclouen precs i preguntes ni informació d'alcaldia.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament

Sant Climent de Llobregat, 17 de març de 2022

Darrera actualització: 18.03.2022 | 10:16