Ple Extraordinari i Urgent, dijous 23 de desembre

Dijous, 23 de desembre de 2021 a les 13:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/12

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Extraordinaria i Urgent del Ple Municipal, que s’ha de celebrar dijous, dia 23 de desembre a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l'edifici Consistorial.

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ

ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS, DIA 23 DE DESEMBRE A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovar, si s'escau, la urgència en la convocatòria de la sessió del Ple.
2. Expedient 1435/2021. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022 i resolució d'al·legacions.

PRECS I PREGUNTES

3. No s'inclouen precs i preguntes ni informació d'alcaldia.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 23 de desembre de 2021

Darrera actualització: 23.12.2021 | 14:09