Ple Extraordinari, dimarts 5 de juliol de 2022

Dijous, 30 de juny de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/6

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari, que s’ha de celebrar dimarts, 5 de juliol a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIMARTS, DIA 5 DE JULIOL, A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI, A LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 5/2022 de data 26 de maig de 2022.
2. Expedient 798/2022.- Proposta d'acord per aprovar l’expedient de modificació de crèdit 6/2022, per un import de 779.407,78 €, mitjançant suplements de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria.
3. Expedient 902/2022.- Proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte d'ampliació i millora d'instal·lacions del poliesportiu municipal.
4. Expedient 886/2022. Proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte executiu de reforma del casal de cultura municipal.

                                     PART DE CONTROL

5. No s'inclou activitat de control.

                                         PRECS I PREGUNTES

6. Informació d'Alcaldia.
7. Precs i Preguntes.

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de
YouTube de l’Ajuntament                                                                            
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.
Sant Climent de Llobregat, 30 de juny de 2022

Darrera actualització: 30.06.2022 | 17:17