Ple Extraordinari, dimarts 28 de febrer de 2023

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2023/2

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari, que s’ha de celebrar dimarts, 28 de febrer a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

BAN

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE - PRESIDENT
DE L'EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIMARTS DIA 28 DE FEBRER, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 1/2023 de data 16 de gener de 2023.

2. Expedient 1271/2022. Elaboració i Aprovació del Pressupost 2023.

3. Expedient 1080/2018. Sol·licitud de Modificació del Planejament General - Proposta d'acord per l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espaís Agroforestals a Sant Climent de Llobregat, juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic. 

ACTIVITAT DE CONTROL

4. No s’inclou activitat de control.

PRECS I PREGUNTES

5. No s’inclouen precs i preguntes.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 27 de febrer de 2023

Darrera actualització: 27.02.2023 | 11:05