Ple Extraordinari, dijous 28 d'octubre

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 13:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/10

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Extraordinari del Ple Municipal, que s’ha de celebrar dijous, dia 28 d'octubre a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l'edifici Consistorial.

B A N
ISIDRE SIERRA FUSTÉ

ALCALDE-PRESIDENT
DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 28 D’OCTUBRE A LES 19:00 HORES, ES CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 8/2021 de data 30 de setembre de 2021.

2. Expedient 1435/2021- Proposta d'acord per aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals contingudes en la refosa d’ordenances fiscals que s’acompanya a l’expedient.

PRECS I PREGUNTES

3. No s'inclouen precs i preguntes ni informació d'alcaldia

Aquest Ple telemàtic es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament

EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 26 d’octubre de 2021

Darrera actualització: 26.10.2021 | 14:10