Ple Extraordinari, dijous 22 de desembre de 2022

Dimarts, 20 de desembre de 2022 a les 10:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/11

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari, que s’ha de celebrar dijous, 22 de desembre a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

BAN

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE - PRESIDENT
DE L'EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 22 DE DESEMBRE, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 10/2022 de data 29 de novembre de 2022.

2. Expedient 1339/2022. Proposta d’acord per a l’adjudicació del contracte de les obres de la primera fase contemplades al projecte d’execució d’ampliació i millora de les instal·lacions d’eficiència energètica del poliesportiu municipal.

3. Expedient 1496/2022. Proposta d'acord per aprovar l'esmena al Calendari Fiscal 2023, aprovat en data 20 d'octubre de 2022.

ACTIVITAT DE CONTROL

4. No s’inclou activitat de control.

PRECS I PREGUNTES

5. No s’inclouen precs i preguntes.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 19 de desembre de 2022

Darrera actualització: 19.12.2022 | 13:10