Ple Extraordinari, dijous 20 d'octubre de 2022

Dilluns, 17 d'octubre de 2022 a les 13:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/9

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Extraordinari, que s’ha de celebrar dijous, 20 d'octubre a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

 

 

BAN

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE - PRESIDENT

DE L'EXCM. AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 20 D'OCTUBRE, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 8/2022 de data 29 de setembre de 2022.

2. Expedient 1270/2022. Imposició i Ordenació de Tributs. Aprovació Ordenances Fiscals exercici 2023.

3. Expedient 1496/2022. Aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2023.

ACTIVITAT DE CONTROL

4. Expedient 1524/2022. Donar Compte del Decret d'Alcaldia 437/2022 de data 6 d'octubre de 2022 relatiu a la delegació de competències en favor de la JGL de la concessió de la Bonificació de l'IBI per les Instal·lacions solars fotovoltaiques.

PRECS I PREGUNTES

5. Informació d'alcaldia.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 17 d'octubre de 2022

Darrera actualització: 18.10.2022 | 11:06