Ple Extraordinari, dijous 15 d'octubre per via telemàtica

Dimarts, 13 d'octubre de 2020 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2020/7

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Extraordinària del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous dia 15 d'octubre, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà a Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

  1. Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.

  2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 6/2020 de data 24 de setembre de 2020.

  3. Proposta d'acord per l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores del tributs municipals per a l’exercici 2021.

  4. Proposta d’acord per aprovar les bases específiques per sol·licitar i atorgar subvencions de quota de l’IBI per a famílies monoparentals, durant l’exercici 2021.

  5. Proposta d’acord per aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Viladecans, signada en data 19 de novembre de 2019.

  6. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 24.11.2020 | 12:57