Llista prov. per a la cobertura d’una plaça de personal laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/ana educador/a social per a l’Àrea de Serveis Social

Divendres, 31 de desembre de 2021 a les 16:00

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 552/2021 de data 31 de desembre de 2021, que s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, per a la cobertura d’una plaça de personal laboral, d’un/a tècnic/a mitjà/ana educador/a social adscrita a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

El termini per formular reclamacions, al·legacions o esmenes, serà de 5 dies hàbils, des del 31/12/2021, fins al 07/01/2022, tots dos inclosos.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 06.01.2022 | 11:33