Llista definitiva del proc. selectiu de màxima urgència per una plaça de personal laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/ana educador/a social per a l’Àrea de Serveis Social

Dilluns, 24 de gener de 2022 a les 09:00

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 37/2022 de data 24 de gener de 2022, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, per a la cobertura d’una plaça de personal laboral, d’un/a tècnic/a mitjà/ana educador/a social adscrita a l’Àrea de Serveis Socials.

Podeu fer la consulta en el següent enllaç.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 08:52