Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim de funcionari/a interí/ina, una plaça d’administratiu/va C1

Dilluns, 27 de desembre de 2021 a les 09:00

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 540/2021 de data 27 de desembre de 2021, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim de funcionari/a interí/ina, una plaça d’administratiu/va C1.

Podeu fer la consulta en el següent enllaç.

Darrera actualització: 27.12.2021 | 14:08