Exposició pública dels Cens Electoral per al sorteig de la llista biennal 2023-2024, de candidats a tribunal del jurat

Dilluns, 12 de setembre de 2022 a les 12:00

La Llei orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat estableix a l’article 13 la realització per part de les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral d’un sorteig a cada província dins els últims quinze dies del mes de setembre dels anys parells, amb l’objectiu d’establir la llista biennal de candidats a jurat.

El Tribunal del Jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament en l’Administració de justícia, i és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal.

El pròxim 22 de setembre de 2022, es realitzarà en sessió pública el sorteig per al bienni 2023-2024. Per aquest motiu, s’exposa al públic el cens electoral vigent a 1 d’agost de 2022 d’aquest municipi, per tal que les persones interessades el puguin consultar a l’efecte de presentar reclamacions, si s’escau.

Podeu consultar si consteu en aquest cens i les vostres dades a les oficines de l’ajuntament en l’horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 12.09.2022 | 12:45