Edicte-Llista prov. d’admesos i exclosos per cobrir en règim de propietat dues places d’agent de Policia local amb constitució de borsa de treball a Sant Climent de Ll.

Dimarts, 19 de juliol de 2022 a les 09:00

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 331/2022 de data 19 de juliol, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim de propietat dues places d’agent de policia local amb constitució de borsa de treball al municipi de Sant Climent de Llobregat.

El termini per formular reclamacions o esmenes, serà de 10 dies hàbils, des del 19/07/2022 fins al 01/08/2022, tots dos inclosos.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 19.07.2022 | 15:05