Edicte-Llista prov. d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va C2, en règim laboral, de l’Ajuntament de Sant Climent de Ll.

Divendres, 19 d'agost de 2022 a les 09:00

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 375/2022 de data 18 d’agost de 2022, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va C2 de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

El termini per formular reclamacions o esmenes, serà de 10 dies hàbils, des del 19/08/2022 fins al 02/09/2022, tots dos inclosos.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 19.08.2022 | 10:29