Edicte-Llista prov. d’admesos i exclosos del procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, per a la cobertura d’una plaça d’agent interí de la Policia Local

Dimarts, 18 de gener de 2022 a les 16:00

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 13/2022 de data 14 de gener de 2022, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, per a la cobertura d’una plaça d’agent interí de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

El termini per formular reclamacions, al·legacions o esmenes, serà de 5 dies naturals, des del 18/01/2022, fins al 24/01/2022, tots dos inclosos.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 19.01.2022 | 13:08