Edicte-Llista def. d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va C2, en règim laboral, de l’Ajuntament de Sant Climent de Ll.

Dijous, 6 d'octubre de 2022 a les 09:00

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 436/2022 de data 6 d’octubre de 2022, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim laboral, una plaça d’auxiliar administratiu/va C2 al municipi de Sant Climent de Llobregat, publicada a l’oferta publica d’ocupació 2022 (BOPB i DOGC de data 26 de maig i 30 de maig de 2022 respectivament).

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 07.10.2022 | 09:29