Edicte d’aprovació definitiva del projecte executiu corresponent a les obres d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del pavelló poliesportiu municipal de Sant Climent de Ll.

Divendres, 2 de setembre de 2022 a les 13:00

Aprovació definitiva del projecte executiu corresponent a les obres d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del pavelló poliesportiu municipal de Sant Climent de Llobregat.

Transcorregut el termini d’informació pública a què es va sotmetre l’acord plenari de data 5 de juliol de 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, es fa pública la seva aprovació definitiva. 

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

Darrera actualització: 08.09.2022 | 11:00