Edicte aprovació suspensió temporal tramitació llicències mediambientals o activitats del municipi de Sant Climent

Dijous, 4 de novembre de 2021 a les 09:00

El Ple d’aquest Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en sessió plenària celebrada en data 30 de setembre de 2021 ha acordat suspendre temporalment la tramitació de llicències mediambientals o d’activitat relacionades amb l’annex 2 adjunt de l’informe tècnic, així com l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construcció, d’instal·lació o ampliació d’activitats i d’altres autoritzacions municipals connexes que tinguin per objecte final la implantació d’aquestes activitats aquí.

L'Edicte sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el proper 9 de novembre de 2021. Aquest es pot consultar al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació. L'expedient es podrà examinar i consultar demanant cita prèvia a l'ajuntament, de dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h.

Darrera actualització: 04.11.2021 | 10:48