Convocatòria per a la selecció de dues places d’agent de la policia local en la modalitat de funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 13:00

Per acord, de Junta de Govern Local, de data 13 de setembre de 2022, on es van aprovar les bases del procediment selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la Policia Local en la modalitat de funcionari carrera, mitjançant concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball.

Les bases íntegres es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí de la Província de Barcelona, i al tauler d’anuncis, estant a disposició dels interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament www.santclimentdellobregat.cat, així com una ressenya al BOE.

El termini de presentació d’instàncies d’acord amb les Bases aprovades que es transcriuran íntegrament, serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGC (29 de setembre de 2022), des del 30/09/2022 al 28/10/2022 (ambdós inclosos).

Per a més informació podeu accedir al document adjunt o l'enllaç del tauler d'anuncis.

Darrera actualització: 29.09.2022 | 12:54