Bases reg. que regiran el contracte de gestió d’hort urbà sobre terrenys finca del C/ de l’Església s/n Sant Climent de Llobregat

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 13:00

Bases reguladores que regiran el contracte de gestió d'hort urbà sobre terrenys de la finca del Carrer de l'Església s/n de Sant Climent de Llobregat.

Per Decret d'Alcaldia núm. 148/2023 de data 5 d'abril de 2023 s'ha aprovat l'expedient de contractació, mitjançant un procediment de concurs públic per a la gestió d'hort urbà en terrenys grafiats en plànol annexat a les bases reguladores de la convocatòria, de la finca cadastral 6067259DF1766G0000FP, del carrer de l'Església, s/n de Sant Climent de Llobregat, amb una superfície total de 330 m², corresponent a 110 m² d'hort urbà i 220 m² d'àmbit delimitat d'ús i manteniment, així com les bases reguladores de la convocatòria.

Per ampliar la informació podeu accedir a l'e tauler.

Darrera actualització: 06.04.2023 | 14:55