Bases reg. procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, creació borsa de treball agents de la policia local, nomenaments de personal interí

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 14:00

Bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball del perfil professional d’agents, escala d’administració especial, subescala serveis especial, classe policia local, escala bàsica, grup de classificació C, subgrup C2, per a realitzar nomenaments de personal interí per l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat.


Per ampliar la informació podeu accedir a l'e tauler.

Darrera actualització: 07.04.2023 | 18:17