Bases i convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça grup c1 d’administratiu/va amb caràcter de funcionari de carrera, a temps complet.

Dijous, 5 de gener de 2023 a les 00:00

La Junta de Govern Local, de data 22 de desembre de 2022, ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió d’una plaça, grup C1, d’administratiu/va amb caràcter de funcionari de carrera, a temps complet, de l’Oferta Pública d’Ocupació, publicada al BOPB de data 26 de maig de 2022 i al DOGC de data 30 de maig de 2022.

El termini de presentació d’instàncies serà del 9 de gener al 3 de febrer ambdós inclosos.

Per a més informació podeu accedir al document adjunt o enllaç del tauler d'anuncis.

Darrera actualització: 05.01.2023 | 09:54