Avís - Llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim de propietat dues places d’agent de policia local amb constitució de borsa de treball al municipi de Sant Climent de Ll.

Dimarts, 20 d'abril de 2021 a les 13:00

El termini per formular reclamacions o esmenar els defectes, serà de 10 dies hàbils, a partir del 20/04/2021 (Data de publicació al Taulell d'anuncis de la Corporació), fins al 30/4/2021.

EDICTE

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. núm. 158/2021 de data 19 d’abril de 2021, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concursoposició, per cobrir en règim de propietat dues places d’agent de policia local amb constitució de borsa de treball al municipi de Sant Climent de Llobregat.

Podeu accedir al Tauler d'Anuncis, per revisar documentació.

 

 

Darrera actualització: 21.04.2021 | 12:21