Avís - Ex. pública obres prov. al C/ Pocafarina, 18 de Sant Climent de Ll.

Dijous, 23 de juny de 2022 a les 00:00

Per resolució d'Alcaldia núm. 279, de data 8 de juny de 2022, de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat s'inicia procediment d'atorgament de llicència d’obra provisional per a la realització de la següent actuació urbanística:

■ Instal·lació d’una escala metàl·lica al Carrer Pocafarina, 18 de Sant Climent de Llobregat (Restaurant El Racó).

Se sotmet a informació pública pel termini de vint dies des de l'última publicació del present anunci al BOPB (23/06/2022), i DOGC (23/06/2022).

Darrera actualització: 23.06.2022 | 13:26