Avís d'informació corresponent a l'inventari d’equips informàtics de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Dilluns, 29 de juny de 2020 a les 16:55

Atenent consulta efectuada en data 26 de juny de 2020 a aquest Ajuntament en relació a la licitació del contracte de serveis de suport i manteniment informàtic dels sistemes, telecomunicacions i d’usuaris d’aquest Ajuntament.

Vist l’informe emès per al tècnic municipal en data 29 de juny de 2020.

S’adjunta extracte dels equips que disposa l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, objecte del contracte de manteniment actualment en procés de licitació:

- 24 equips de sobretaula HP Prodesk SSD 240 GB entorn Windows 10 +/- 5 equips i5 i i7.
- Sofware ofimàtic Microsoft 365.
- 6 equips portàtils per regidories.
- 1 equip portàtil entorn MAC.
- 5 equips tablet entorn Android.
- 1 equip tablet entorn IOS.
- RACK amb servidor a la seu de l’ajuntament.
- 3 Switch.
- Servidor HP Proliant.
- Servidor virtual.
- Cabina de discos HP MSA.
- NAS Synology RS214 emmagatzematge còpies de seguretat.
- Electrònica Gigaby Ethernet HP.
- Tallafoc SonicWall TZ 300.
- 2 Routers (diputació i Ajuntament).
- Xarxa WIFI Ajuntament privada i pública 3 accés points UNIFI UAP-LR.
- Xarxa WIFI Casal de cultura 1 accés point UNIF UAP-LR.
- Routers accés internet, policia local, escola bressol, casal de cultura, l’esplai, biblioteca.
- Gestió i configuració d’equips departamentals d’impressió (3 seu de l’ajuntament, policia local, Escola Bressol Municipal, biblioteca).

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Darrera actualització: 29.06.2020 | 16:54