Anunci exposició pública cens electoral 14F

Dilluns, 28 de desembre de 2020 a les 00:00

Convocades ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA que es realitzaran el pròxim dia 14 de febrer de 2021, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, les LLISTES ELECTORALS romandran exposades al públic per tal que les persones interessades puguin examinar-les , i, si s’escau, formular reclamació.   

El termini d’exposició és del 28 de desembre de 2020 al 4 de gener de 2021, ambdós inclosos, a les OFICINES MUNICIPALS en horari d’atenció al públic (de 9’00 a 14’00 hores).   

La documentació que s’haurà de presentar perquè les persones interessades puguin consultar les LLISTES ELECTORALS als efectes de la presentació de possibles reclamacions serà el document nacional d’identitat , passaport o permís de conducció.   Si les persones interessades disposen de certificat digital, a la pàgina web https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735541778&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica/SELayout&lang=ca_CT

Darrera actualització: 03.01.2021 | 22:09