Carta de servei del Cementiri Municipal

Presentació del servei

El servei té com a funció garantir la prestació dels serveis funeraris al municipi i realitzar la gestió administrativa, direcció i manteniment del cementiri de Sant Climent de Llobregat

Què fem?

Vetllem per la prestació dels serveis funeraris d’acord amb els principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat, respecte als drets dels usuaris i lliure concurrència i facilitem al màxim el procés funerari i agilitzem els tràmits que se’n deriven amb eficiència i amb un tracte cordial i respectuós.

Què oferim?

 • Duem a terme el manteniment i condicionament del cementiri municipal.
 • Realitzem sepultura amb nínxols.
 • Prestem els serveis funeraris d’acord amb la normativa vigent aplicable. En aquest cas la gestió és indirecta i la prestem a través de la concessionària NOMBER.
 • Realitzem autoritzacions d’inhumacions.
 • Realitzem concessió, transmissions per donació o per defunció del titular, duplicats en cas de pèrdua o robatori, de drets funeraris sobre nínxols.
 • Realitzem el trasllat de restes dins del mateix cementiri o a d’altres cementiris.
 • Realitzem els expedients de pèrdua o caducitat de drets funeraris.
 • Tramitem pròrrogues de concessió i/o arrendaments.
 • Atorguem permisos per a la col·locació de làpides. Expedim cartes de pagament, duplicats de rebuts i realitzem els cobraments d’impostos, taxes i preus públics.

A qui ens adrecem? 

Als ciutadans i ciutadanes de Sant Climent de Llobregat. A persones titulars de drets funeraris i als seus familiars.

El nostre compromís

 • Obrir i tancar el cementiri d’acord amb l’horari establert.
 • Mantenir el conjunt d’instal·lacions i construccions en bon estat de neteja i conservació i d’ordre.
 • Mantenir les zones enjardinades segons la programació establerta.
 • Atendre amb correcció i diligència, les sol·licituds que ens adrecin els visitants del cementiri.
 • Atendre amb sensibilitat i diligència als familiars i assistents als enterraments.
 • Atendre el 100% de les queixes i/o suggeriments.
 • Oferir informació personalitzada tant presencialment com telefònicament.
 • Tramitar els expedients administratius

Ajudeu-nos a milorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts

Indicadors

INDICADORS 2016 2017 2018 2019
Nombre d'enterraments realitzats a l'any 26 14 16 18
Nombre de queixes contestades 26 - - -
Nombre d'actuacions de millora i conservació realitzades 24 24 18 19

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.02.2020 | 11:58