Neus Serrano López

Regidora i Portaveu
Junts - CM

Educació, Turisme, Comerç, Consum, Igualtat, Esports, Recursos Humans i Imatge i Noves Tecnologies.


Breu Currículum
- Llicenciada en ADE (Administració i Direcció d'Empreses) per l'IQS School of management (Universitat Ramon Llull).
- Idiomes: anglès (TOEFL) i alemany (EOI nivell B2).
- Actualment treballant al departament d'operacions especialitzada en planificació i compres.
- Aficions: la música (examinada pel Conservatori de piano, cant, solfeig i harmonia), el bàsquet, el futbol, la natació i els cotxes.
- Component d'entitats/comissions del poble (Cor Femení de Caramelles, Comissió de Focs de Sant Joan i Comissió de Reis).
 

Retribucions

  • Dedicació: Assistències
  • Retribució anual (sou brut): 0€
  • Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí
  • Indemnització Ple (previsió bimensual): 60€
  • Indemnització Juntes de Govern (previsió quinzenal): 100€
  • Indemnització Consell de Govern (previsió setmanal): 475€
  • Indemnització Junta de Portaveus (previsió bimensual): 250€
  • Indemnització Comissió especial de comptes (previsió anual) 100€

Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: serranolns@santclimentdellobregat.cat
Darrera actualització: 14.11.2023 | 09:47