Resolucions Judicials

Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

JUTJATS

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE BARCELONA

- Núm. 39/2020 de data 24 febrer de 2020, mitjançant la qual es Desestima Totalment la impugnació contra la resolució de la JGL desestimant les al·legacions contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la denegació de la llicència per a la legalització de les obres en no urbanitzable, tot ordenant la seva demolició.

PDF de la sentència

Darrera actualització: 02.04.2021 | 10:42
Darrera actualització: 02.04.2021 | 10:42