Àmbit Educació

Periodicitat de les reunions: com a mínim 1 cop a l'any.
Forma de convocatòria: per e-mail.
Format per:

  • Tècnica d’Educació i Directora EBM Sant Climent
  • Representant AMPA EBM Sant Climent
  • Representant AMPA Escola Sant Climent
  • Director Escola Sant Climent
  • Director/a INS Josep Mestres i Busquets
  • Tècnic de joventut o dinamitzador juvenil.
  • Qualsevol persona interessada en l’àmbit educatiu (per exemple va estar assitint una educadora de l’escola bressol i una veïna que és educadora social)
  • Altres tècnics que puguin assessorar en temes concrets

Objectiu: generar un grup consultiu de suport a l'àrea d'educació per fer aportacions a l'educació i formació al llarg de la vida.
Responsable del procés i de la gestió:  Neus Serrano López (Educació, Joventut, Afers Socials i Families, Igualtat, Esports i Sanitat)
Comunicació de propostes a: Roser Asensio (email: asensiofr@diba.cat)

 

Darrera actualització: 24.04.2020 | 10:49