Via Pública i Convivència, Mobilitat, Política Agroforestal i Patrimoni, Protecció i Benestar dels animals, Policia Local i Protecció Civil.

tugasms@santclimentdellobregat.cat
936 580 791

Pla de Govern 2023-2027

Competències:

Via Pública i Convivència

o Conservació de les vies públiques i edificis municipals.

o Parcs i jardins o Conservació i vigilància de les zones verdes i ornamentació del municipi.

o Subministrament d’aigua, gas i electricitat.

o Manteniment de les instal·lacions esportives del municipi.

Mobilitat

 o Circulació i trànsit.

o Vies i camins rurals.

■ Política Agroforestal i Patrimoni

■ Protecció i Benestar dels animals

o Gestió espais sociabilització dels gossos.

o Foment de la protecció dels animals.

o Creació de taules de participació amb ciutadania i entitats de defensa animal.

o Estudi de les problemàtiques de la convivència entre animals i essers humans.

o Foment de l’adopció d’animals.

o Treballar per assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

■ Policia Local

o Per delegació de l’alcaldia, quan hi correspongui:

- Dirigir la política de seguretat en llur municipi, d’acord amb les competències respectives i en el marc de les determinacions del Pla general de seguretat de Catalunya.

- Substituir la presidència de l’alcalde a la junta local de seguretat i vetllar pel compliment dels seus acords.

- Ordenar i dirigir les actuacions municipals en matèria de seguretat, d’acord amb l’ordenament vigent.

- Impulsar i coordinar, en l’àmbit municipal, les accions necessàries per aconseguir les finalitats de la seguretat.

- Informar el ple de l’ajuntament sobre el Pla local de seguretat, aprovat per la Junta Local de Seguretat.

■ Protecció Civil

o Seguretat ciutadana.

o Agrupació de Defensa Forestal

o Emergències

 

Darrera actualització: 15.09.2023 | 11:17