Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Consum, Turisme i Govern Obert i Transparència

insaustisj@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

Promoció Econòmica
- Promoció pla suport al comerç local, bars i restaurants.
- Promoció pla fiscal de suport a PIMES, autònoms, comerç local, bars i restaurants.
- Promoció pla assessorament econòmic per a PIMES, autònoms, comerç local, bars i restaurants.
- Promoció i suport creació associació comerciants i empresaris del municipi.

Ocupació
- Foment de l’ocupació i de la formació ocupacional.
- Promoure Plans d’ocupació amb les administracions supramunicipals.
- Suport a la recerca de feina.
- Mantenir Conveni amb Can Calderon (Centre de Promoció Econòmica de Viladecans).

Comerç i Consum
- Direcció de la política municipal en matèria de comerç local.
- Dinamització teixit comercial local.
- Responsable polític en matèria de Promoció Econòmica i Treball.
- Direcció de la política en matèria de consum.
- Informació i educació dels consumidors i usuaris.
- Defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

Turisme
- Direcció de la política municipal en matèria de turisme.

Govern Obert i foment de la Transparència

- Fomentar el Portal de Transparència com a eina per fer accessible a informació substancial municipal.
- Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Implantar un sistema de govern obert dins l’Administració municipal que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
- Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
- Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.

Històric: Pla de Govern 2015-2019

Pla de govern 2015-2019: Projectes Àrea Planificació Urbanística, Agricultura, Medi Ambient i Esports (en curs):

- Projecte de modificació dels espais agro-forestals del municipi. Recolzament al conreu de cireres i recuperació terrenys de cultiu. En curs i en fase d'exposició pública.

- Arranjament de camins forestals. Nova fase de millora trans pistes forestals més costerucs i amb revolts més dificils per facilitar la circulació a propietaris i serveis emergències .

- Pla de foment del reciclatge (formació valors, divulgació informació, pràctiques,.....)

- Creació cursa no competitiva "cursa dels estels". Creació de recorreguts saludables.

- Nous materials esportius per entitats i noves canastes, porteries,..... per poliesportiu.

Darrera actualització: 12.06.2020 | 14:55