Àrea d'Urbanisme i Patrimoni, Habitatge, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Turisme

insaustisj@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

■ Urbanisme i Patrimoni
- Planejament urbanístic i identitat de poble. Pla Director Urbanístic.

■ Promoció Habitatge Públic
- Promoció d'habitatge públic
- Suport a la millora de l'accessibilitat dels edificis unifamiliars i plurifamiliars del municipi.
- Prioritzar les polítiques de suport al jovent perquè no hagin de marxar del municipi per manca d'habitatge accessible.
- Suport i incentivació de la política de rehabilitació al municipi.
- Realitzar modificacions puntuals del PGM per regularitzar algunes mancances en política d'habitatge.
- Participar en la política metropolitana d'habitatge i formar part de l'operador metropolità d'habitatge.

Promoció Econòmica
- Promoció pla suport al comerç local, bars i restaurants.
- Promoció pla fiscal de suport a PIMES, autònoms, comerç local, bars i restaurants.
- Promoció pla assessorament econòmic per a PIMES, autònoms, comerç local, bars i restaurants.
- Promoció i suport creació associació comerciants i empresaris del municipi.

Ocupació
- Foment de l’ocupació i de la formació ocupacional.
- Promoure Plans d’ocupació amb les administracions supramunicipals.
- Suport a la recerca de feina.
- Mantenir Conveni amb Can Calderon (Centre de Promoció Econòmica de Viladecans).

Comerç i Consum
- Direcció de la política municipal en matèria de comerç local.
- Dinamització teixit comercial local.
- Responsable polític en matèria de Promoció Econòmica i Treball.
- Direcció de la política en matèria de consum.
- Informació i educació dels consumidors i usuaris.
- Defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

Turisme
- Direcció de la política municipal en matèria de turisme.

Històric: Pla de Govern 2015-2019

Pla de govern 2015-2019: Projectes Àrea Planificació Urbanística, Agricultura, Medi Ambient i Esports (en curs):

- Projecte de modificació dels espais agro-forestals del municipi. Recolzament al conreu de cireres i recuperació terrenys de cultiu. En curs i en fase d'exposició pública.

- Arranjament de camins forestals. Nova fase de millora trans pistes forestals més costerucs i amb revolts més dificils per facilitar la circulació a propietaris i serveis emergències .

- Pla de foment del reciclatge (formació valors, divulgació informació, pràctiques,.....)

- Creació cursa no competitiva "cursa dels estels". Creació de recorreguts saludables.

- Nous materials esportius per entitats i noves canastes, porteries,..... per poliesportiu.

Darrera actualització: 29.06.2021 | 10:12