ALCALDIA - Hisenda, Finances i Pressupostos, Protocol, Premsa i Comunicació, Relacions Institucionals, Govern Obert i Foment de la Transparència.

sclb.alcaldia@santclimentdellobregat.cat
936 580 791

Pla de Govern 2023-2027

Competències:

L’Alcaldia, a més, de les competències que li són pròpies, es reserva les facultats següents:

■ Hisenda, Finances i Pressupostos

■ Protocol, Premsa i Comunicació

■ Relacions Institucionals

o Relacions institucionals amb altres Administracions municipals, amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres Administracions autonòmiques i estatals.

■ Govern Obert i foment de la Transparència

o Fomentar el Portal de Transparència com a eina per fer accessible a informació substancial municipal.

o Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

o Implantar un sistema de govern obert dins l’Administració municipal que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.

o Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.

o Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.

o lmpulsar i dissenyar de les diferents accions que permetin desenvolupar elementos del Pla d'integritat institucional (PII).

o Pla de Mesures Antifrau (PMA).

Darrera actualització: 05.09.2023 | 11:24