Contractació emergència Covid-19

Contractació d’emergència en motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquesta información está publicada al Portal de Transparència de l’Ajuntament de sant Climent de Llobregat, en compliment de l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 22.10.2021 | 11:03
Darrera actualització: 22.10.2021 | 11:03