Accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

COM ES POT SOL·LICITAR?

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

INFORME ANUAL DE LES PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

L'Ajuntament de Sant Climent informa anualment de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés a la informació.

Aquí podreu trobar l’informe anual amb el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com el nombre total de les resoltes, les desestimades, i el nombre de les pendents de resoldre.

Darrera actualització: 01.04.2021 | 14:57
Darrera actualització: 01.04.2021 | 14:57