La Generalitat convoca noves oposicions per a 3.490 places

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 00:00

El Departament d’Educació ha obert concurs públic per a un total de 3.490 places en la convocatòria d’oposicions docents de 2021, segons la resolució publicada aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres.

- Convoquen noves oposicions per a 3.490 places docents per a les següents especialitats:
■ Mestres - 1.575 places.
■ Formació professional - 1.198 places.
■ Professors tècnics d'FP - 717 places.

En aquesta convocatòria es continua potenciant el vessant pràctic i pedagògic i es manté la inversió de l’ordre de realització de les proves realitzada en la convocatòria anterior. Fer la programació i la unitat didàctica com a primera prova dona més protagonisme a la capacitat de l’aspirant per desenvolupar el currículum competencial i  la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic  i menys memorística.

També té molta rellevància la part de la prova escrita sobre un supòsit pràctic consistent en aplicar els coneixements de l’especialitat docent a una situació  d’aprenentatge a l’aula. Així mateix, adquireix importància la lectura de l’exercici del supòsit pràctic davant del tribunal perquè permet a l’aspirant  fer èmfasi en els aspectes que consideri més rellevants i respondre preguntes del tribunal. Aquesta lectura es farà per primera vegada en aquests cossos i especialitats, tal i com s’ha fet en la darrera convocatòria.  Aquesta part de la prova pondera un 70% de la nota davant el 30%  del temari.

Les oposicions permetran estabilitzar part del professorat, millorar les seves condicions laborals  i la qualitat del sistema. Aquesta convocatòria correspon a ofertes d’ocupació públiques per a la consolidació i estabilització del treball temporal a l’administració de la Generalitat.

Es tracta de la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva. El 2019  es van convocar 5.005 places i el 2020 en van ser un total de 5.000. Fins el 2021 es convocaran un total de 17.014 places d’estabilització, és a dir, destinades a reduir el percentatge de llocs interins en el  sistema educatiu català. Ara es convoquen 3.490 places i quan acabi l’any es tornarà a fer convocatòria fins a completar les 17.014.

Per tenir més informació sobre novetats en la convocatòria, calendari i detall de les places convocades podeu accedir a l'enllaç.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 22:05